Nastavení souborů cookies

Respektujeme tvé právo na soukromí a podporujeme tě v tom, aby sis mohl nastavit cookie a funkce sledování. Pro více informací se, prosím podívej na naše Cookie Policy and our Privacy Policy. Zablokování některých možností může snížit množství nabízených funkcí a nebo mít dopad na základní funkce na naší stránce.Nezbytně nutné soubory cookies

Svůj prohlížeč můžeš nastavit tak, že budou cookies zablokovány, nebo se zobrazí upozornění. Naše služby nemohou být nicméně bez nezbytně nutných cookies používány. Funkce jako je uložení Tvého nastavení ochrany osobních údajů nebo přihášení se do členského obsahu není bez uložení odpovídajících informací možné. Směrnice o souborech cookies

Marketingové soubory cookies

Tyto soubory cookies slouží k přizpůsobení reklamních nabídek tak, aby pro Tebe byly relevantní a odpovídaly tvým osobním zájmům. Anonymizované informace o uživatelých, kteří se na naše stránky přihlásili prostřednictvím reklamy, mohou být poskytnuty i reklamnímu partnerovi za účelem optimalizace návštěvnosti a počtu návštěvníků. K získání informací o tvých reakcích na reklamní obsah, mohou být z naší strany, či ze strany našich reklamních partnerů použity soubory cookies. Reklama, kterou vidíš na internetu, může být přizpůsobena Tvým potřebám tak, že vidíš reklamy, které vychází z Tvých zájmů. Tyto by se zároveň neměly neustále opakovat. Pomocí cookies je nám a našim reklamním partnerům umožněno optimalizovat reklamu a např. zjistit, kolik osob konkrétní reklamu otevřelo. Cookies mohou používat i partneři, aby mohly být tvoje informace propojeny s informacemi z různých zdrojů a mohl tak být vytvořen profil Tvých zájmů - tímto způsobem Ti následně mohou být zobrazovány relevantní reklamy i na jiných webových stránkách. Nepovolíš-li tyto cookies, budou zobrazované reklamy pravděpodobně méně odpovídat Tvým zájmům. Chceš-li se dozvědět více o našich marketingových cookies, o tom, jak jsou využávány a jak je možné je vypnout, klikni na následující link, který tě nasměruje přímo na naše směrnice ohledně používání cookie. Cookie policy

Analytické soubory cookies

S pomocí těchto cookies můžeme počítat návštěvníky a analyzovat využití naší nabídky. Používáme to k neustálému zlepšování kvality našich stránek a tím k zajištění lepší uživatelské zkušenosti. Pomáhají nám průběžně analyzovat využití naší nabídky a lépe porozumět používání jednotlivých funkcí a obsahu. To nám umožňuje lépe a rychleji identifikovat populární obsah a funkce a upřednostňovat je pro naše uživatele. To nám také pomáhá optimalizovat obsah, který nejlépe vyhovuje jejich zájmům. Zásady používání souborů cookie

Přijmout vybrané
Ochrana dat

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se týká zpracování Vašich údajů, včetně Vašich osobních údajů, prostřednictvím internetových stránek „erotickeseznameni.cz“ se všemi vedlejšími stránkami a podstránkami (platformou). Za zpracování údajů je zodpovědná společnost dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland (provozovatel). Provozovatel je k zastižení přes poskytovaný Systém podpory. Úplné kontaktní údaje najdete v Tiráži. Tato platforma slouží pro provoz online seznamovacího portálu. Obsah tohoto prohlášení můžete kdykoliv načíst na stejnojmenné podstránce na platformě a také uložit nebo vytisknout pomocí příslušné funkce svého internetového prohlížeče.


1. Předmluva

Provozovatel bere ochranu Vašich osobních údajů vážně a dodržuje zákony na ochranu osobních údajů. Tyto zákony slouží pro ochranu fyzických osob při zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Takové údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro realizaci jakékoliv smlouvy nebo poskytnutí a vylepšení platformy. Zpracování pro realizaci smlouvy probíhá pouze v případě, že iniciujete nebo uzavřete smlouvu s provozovatelem; v tomto smyslu se navíc odkazuje na VOP provozovatele. Zpracování za účelem poskytování a vylepšení probíhá pouze tehdy, pokud je to uvedeno níže nebo v samostatné dohodě, nařízené úřady nebo soudem nebo jinak ze zákona stanoveno. Údaje zpracovává provozovatel nebo zpracovatel pro provozovatele pouze v členských státech Evropské unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP). Konkrétně jsou proto internetové servery používané provozovatelem pro zpracování osobních údajů umístěny v členských státech EU nebo EHP. Předávání do třetí země nebo mezinárodní organizaci se zásadně neuskuteční.


2. Zpracování údajů

Vaše osobní údaje se zpracovávají závisle a nezávisle na formuláři. Závisle na formuláři se jedná o osobní údaje, které zadáte ve formuláři na platformě nebo které přenesete na naše servery při nahrávání profilového obrázku. Nezávisle na formuláři se jedná o osobní údaje, které zanecháte při návštěvě platformy také bez uvedení údajů ve formuláři.


2.1 Zpracování závislé na formuláři

Osobní údaje, které uvedete ve formuláři na platformě, budou zpracovány při použití formuláře, a to po odeslání formuláře. Totéž platí pro profilové obrázky, které nahrajete na Váš účet. Přitom se může jednat zejména o údaje k navázání kontaktu, přihlášení k odběru novinek, ke komentářům na platformě a, pokud jste zákazníkem provozovatele, osobní údaje týkající se zákaznického účtu. Osobní údaje, které odesíláte prostřednictvím k tomu určeného formuláře, jsou na servery provozovatele vždy zasílány v zašifrované podobě.

a) Uživatelský účet

Na erotickeseznameni.cz můžete nastavit uživatelský účet zadáním Vaší e-mailové adresy. V tomto ohledu budou při zřizování a případně v pozdějších formulářích na zákaznickém účtu uvedené osobní údaje, zejména datum narození, informace o Vašem profilu, včetně výšky, postavy, hmotnosti, barvy vlasů, stavu vztahů, informací o Vašich zájmech atd., uloženy na serverech provozovatele a zobrazeny ostatním uživatelům, pokud mají pohlaví uvedené ve Vašem vyhledávacím profilu. Na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli, Vám budeme pravidelně zasílat aktuální informace o Vašem uživatelském účtu, zejména návrhy partnerů a zprávy o kontaktech ostatních uživatelů. Uložené osobní údaje můžete kdykoli zobrazit prostřednictvím zákaznického účtu a opravit nebo dokončit pomocí formulářů v nastaveních. Samozřejmě můžete také osobně kontaktovat provozovatele, například e-mailem na výše uvedenou adresu. Totéž platí pro smazání zákaznického účtu. Údaje o adrese a objednávce však mohou být smazány teprve tehdy, pokud již nejsou nutné pro plnění smlouvy a nejsou v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání osobních údajů; zpracování Vašich osobních údajů je však omezeno, zejména je blokován zákaznický účet.

b) Kontaktování mezi uživateli

Ve Vašem uživatelském účtu můžete jako uživatel placeného prémiového účtu kontaktovat jiné uživatele. To lze provést buď pomocí funkce „Flirting“ nebo zasláním osobní zprávy prostřednictvím interního systému zpráv. Metadata takového navázání kontaktu, tj. Vaše osobní údaje jako odesílatele, osobní údaje příjemce, způsob kontaktování a popřípadě obsah Vámi odeslané zprávy budou uloženy s časem odeslání formuláře. Kromě toho se Vaše profilové údaje, Váš způsob kontaktování, příslušný čas a případně obsah Vámi zaslané zprávy zobrazí příslušnému příjemci za předpokladu, že je tento uživatelem placeného prémiového účtu. Vaše e-mailová adresa naopak nebude zveřejněna. Kromě toho bude uložena Vaše IP adresa, aby se zabránilo zneužití kontaktní funkce (např. ke spamování).

c) Kontaktní formulář

Pokud se obrátíte na provozovatele prostřednictvím formuláře, Vaše osobní údaje uvedené v kontaktním formuláři budou předány provozovateli e-mailem zašifrovaně prostřednictvím jeho serveru. Přitom se může jednat o Vaši žádost, Vaše jméno, Vaši e-mailovou adresu a další kontaktní údaje. Jakékoliv další automatizované zpracování Vašich osobních údajů se neuskuteční. Osobní údaje se použijí pouze ke zpracování Vašeho dotazu. Odpověď je vždy odeslána prostřednictvím e-mailu, který je také zašifrovaný, pokud to Váš poskytovatel e-mailových služeb podporuje. Totéž platí, pokud kontaktujete poskytovatele e-mailem na adresu uvedenou na platformě namísto použití kontaktního formuláře. Až bude zpracování dokončeno, Vaše osobní údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři nebo e-mailu provozovateli, budou opět smazány. To neplatí, pokud jsou osobní údaje stále potřebné pro plnění smlouvy, vyžadují se pro důkazní účely nebo jsou v rozporu se zákonnými požadavky na uchovávání; do té doby bude ovšem zpracování Vašich osobních údajů omezeno.

d) Informační zpravodaj

Provozovatel Vám nabízí odběr novinek e-mailem. Abyste mohli takové novinky odebírat, potřebuje provozovatel Vaši e-mailovou adresu. Kromě toho potřebuje provozovatel další osobní údaje, aby si ověřil, že jako majitel uvedené adresy souhlasíte s odběrem novinek. Pro tento účel používá provozovatel tzv. proces Double Opt In (DOI). To znamená, že po přihlášení obdržíte e-mail s individuálním odkazem, který můžete použít k potvrzení přihlášení (potvrzovací odkaz). Teprve po takovém potvrzení budete také odebírat novinky. Kromě Vaší e-mailové adresy jsou pro DOI, jeho prokázání a prevenci zneužití uloženy čas a IP adresa přihlášení a potvrzení, jakož i potvrzovací odkaz. Další osobní údaje nebudou zpracovány. Zpracování osobních údajů probíhá pouze proto, aby bylo možné nabídnout a odeslat novinky. Vaše osobní údaje nebudou zásadně předány třetím osobám. Provozovatel však může využít poskytovatele e-mailových služeb, který zpracovává osobní údaje v jeho zastoupení v souladu se zákonnými předpisy a ustanoveními tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, a pokud není třetí stranou. Chcete-li se odhlásit z odběru novinek, můžete použít příslušný odkaz v jednom ze zpravodajů (odhlásit odběr) nebo kontaktovat provozovatele osobně, například e-mailem na výše uvedenou adresu. Zrušení odběru také představuje odvolání Vašeho souhlasu s odběrem novinek a k tomu potřebným zpracováním osobních údajů. Pokud se odhlásíte z odběru novinek nebo DOI nedokončíte do dvou týdnů, budou Vaše osobní údaje opět smazány, ledaže jsou ještě potřeba k prokázání provedeného DOI nebo zabránění zneužití; zpracování osobních údajů je však omezené. Přihlášení k odběru novinek se uskutečňuje zašifrovaným spojením. I odběr novinek se uskutečňuje zašifrovaně, pokud to Váš poskytovatel e-mailových služeb podporuje.


2.2 Zpracování nezávislé na formuláři

Údaje požadované provozovatelem pro poskytování nebo vylepšení platformy jsou zpracovány nezávisle na formuláři. Přitom se může jednat o cookies, Vaši IP adresu a statistické údaje. I v případě zpracování nezávislém na formuláři jsou osobní údaje vždy, pokud je to technicky možné, přenášeny zašifrovaně.

a) Soubory cookie

Platforma používá takzvané soubory cookie. Přitom se jedná se o malé textové soubory nebo jednoduché záznamy v databázi, které ukládá Váš prohlížeč. Osobní údaje v souborech cookie lze přečíst pouze platformou, která je uložila. Soubory cookie slouží k úpravě internetových stránek, aby byly pro uživatele příjemnější a bezpečnější. Soubory cookie obsahující osobní údaje jsou ukládány nebo čteny pouze přes zašifrované připojení. Přitom platforma používá tzv. soubory session-cookie. Tyto soubory cookie lze například použít k tomu, aby žádný jiný uživatel neměl přístup k osobním údajům uvedeným ve formuláři nebo uloženým v jakémkoli zákaznickém účtu. Soubory session-cookie se po ukončení každé jednotlivé návštěvy na platformě zase smažou, třeba když zavřete Váš prohlížeč. K jiným účelům se osobní údaje nezpracovávají a ani se nepředávají třetím stranám. Naše soubory cookie nezpůsobí ve Vašem koncovém přístroji (např. počítači/tabletu) žádné škody, zejména neobsahují žádné viry. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením ve Vašem prohlížeči; v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce platformy. Totéž platí pro smazání uložených souborů cookie. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

b) Analýza webu

Platforma využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google LLC se sídlem v USA (Google). Společnost Google je certifikována v rámci Privacy Shield, dohody o ochraně osobních údajů mezi EU a USA a zpracovává analytické údaje v našem zastoupení. Přitom používá Google Analytics rovněž soubory cookie, aby bylo možné provádět analýzu užívání platformy. Informace vytvořené v souboru cookie o Vašem užívání platformy se zpravidla přenášejí na server Googlu v USA, kde se ukládají do paměti. My jsme ovšem aktivovali anonymizaci IP tak, že se Vaše IP adresa v členských státech EU unie nebo ostatních smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru (EHP) zkracuje předtím, než je přenesena do USA. Na náš pokyn společnost Google tyto informace zpracuje, aby vyhodnotila Vaše používání platformy, zpracovala zprávy o aktivitách na platformě a poskytovala nám další služby spojené s používáním platformy a internetu. IP adresa poskytnutá v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji poskytovanými společností Google. Soubor cookie a tím i odkaz na aktivity na platformě budou smazány dva měsíce po Vaší poslední návštěvě. Kromě toho můžete zabránit sběru a zpracování těchto údajů vytvořených soubory cookie a vztahujících se k Vašemu používání internetu (vč. Vaší IP adresy) v Googlu tak, že si stáhnete pod následujícím odkazem doplňkový software pro Váš prohlížeč a nainstalujete si ho:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Můžete také zabránit shromažďování pomocí služby Google Analytics klepnutím na následující odkaz. V takovém případě nebude stažen a nainstalován žádný plugin prohlížeče, ale bude nastaven soubor cookie Opt Out, který zabrání shromažďování osobních údajů při návštěvě platformy:

Deaktivace Google Analytics

To samozřejmě předpokládá, že příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči nezabráníte ukládání souborů cookie nebo nevymažete soubor cookie Opt Out. Další informace ke zpracování osobních údajů službou Google Analytics najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

c) Protokol přístupů

Aby byla zajištěna bezpečnost a funkčnost platformy (např. ochrana před útoky), na serverech provozovatele je evidován protokol přístupů (soubor protokolu). Protokol ukládá osobní údaje o přístupech k platformě. Jedná se o osobní údaje, které jsou přenášeny do platformy, když se k ní připojuje Váš prohlížeč. To znamená, že se jedná o Vaši IP adresu, která je ale před uložením zkrácena, čas přístupu, na jakou adresu bylo vstupováno (URL), zda byl přístup úspěšný a jak velká byla data přenášená serverem. Pokud Váš prohlížeč přenáší příslušné osobní údaje, uloží se kromě toho předchozí adresa (referrer), stejně jako informace o Vašem operačním systému a prohlížeči (např. verze); přenosu těchto údajů můžete případně zabránit pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Soubory protokolu jsou mazány v pravidelných intervalech, nejpozději vždy ke konci následujícího kalendářního měsíce. Předtím jsou soubory protokolu případně statisticky vyhodnocovány. Zaznamenávané údaje jsou uloženy odděleně od ostatních údajů, které zanecháte na platformě a nebudou s nimi spojeny. Tyto údaje nebudou předány třetím stranám a nebudou použity k žádnému jinému účelu. Statistické vyhodnocení souborů protokolu neumožňuje identifikaci Vaší osoby.

d) Sociální sítě

Platforma umožňuje vytváření odkazů na Facebook, který provozuje pro evropské uživatele společnost Facebook Ireland Limited z Irska. Takové odkazy se ovšem budou vytvářet teprve tehdy, když stisknete na platformě tlačítko Facebook. Vzhledem ke zpracování osobních údajů ze sociálních sítí, na které nemá provozovatel vliv, se odkazuje na prohlášení o ochraně osobních údajů Facebooku:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

e) Google reCAPTCHA

Používáme funkci Google reCAPTCHA. Tato technika slouží hlavně k rozlišení, zda je zápis proveden fyzickou osobou nebo podvodně zneužitým strojovým a automatizovaným zpracováním. Tato služba zahrnuje odeslání IP adresy a veškerých dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google.

Další informace o funkci Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://policies.google.com/privacy.


3. Právní základy

Právní předpisy týkající se ochrany údajů lze nalézt zejména ve spolkovém zákonu o ochraně osobních údajů (BDSG) a v zákoně o televizních médiích (TMG). Od 25. května 2018 platí přednostně obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jestliže jste dali výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, je tento zároveň právním základem pro zpracování osobních údajů k těm účelům, se kterými jste souhlasili (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Pokud je zpracování nezbytné pro splnění nebo zahájení smlouvy, tvoří to právní základ (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Jedná se přitom o smlouvy, zejména o používání naší online seznamovací platformy, které jsou uzavřeny prostřednictvím platformy nebo jsou zahájeny na základě Vaší žádosti. V ostatním je právním základem pro zpracování osobních údajů ochrana oprávněných zájmů provozovatele (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Přitom se jedná o ekonomický zájem na provozu platformy, zejména na zprostředkování osobních kontaktů. Neexistuje automatizované rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.


4. Vaše práva

Máte-li otázky k těmto ustanovením o ochraně osobních údajů nebo chcete-li uplatnit svoje práva, neváhejte nás, prosím, kontaktovat. Můžete se kdykoli obrátit přímo na provozovatele, např. písemně na adresu uvedenou v impresu. K dispozici je Vám navíc provozovatelův zmocněnec k ochraně osobních údajů: advokát Daniel Raimer z kanceláře Daniel Raimer v Düsseldorfu. Kontakt naleznete v jeho impresu. Zástupcem provozovatele v EU je paní sídlící v Düsseldorfu, SRN. Zástupce lze kontaktovat přímo emailem na . Tento je vedle provozovatele příslušný ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů dle GDPR. Prosím, mějte na paměti, že zástupce a jeho kontaktní email je k dispozici pouze pro otázky týkající se GDPR. Všechny ostatní dotazy (např. výpovědi, Feedback k našemu produktu apod.) NEBUDOU našim zástupcem zpracovány. V těchto případech se, prosím, obraťte na náš zákaznický servis přes support@datehelpdesk.com.

a) Právo na odstoupení od smlouvy

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na oprávněnost zpracování provedeného na základě souhlasu, a to až do okamžiku jeho odvolání.

b) Právo na vznesení námitky

Podle čl. 21 GDPR máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů. To platí obzvlášť také pro námitku proti zpracování za účelem přímého prodeje.

c) Právo na stížnost

Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost dozorujícímu orgánu, pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu se zákonnými předpisy. Tímto právem není dotčen žádný jiný správní nebo soudní prostředek nápravy.

d) Právo na informace

Podle čl. 15 GDPR máte právo požadovat od provozovatele informace. Právo na informace zahrnuje kromě dalších informací, které již můžete převážně odvodit z tohoto prohlášení, zejména právo na kopii Vašich osobních údajů, které jsou předmětem zpracování. Pro právo na informace platí dodatečně omezení dle § 34 GDPR.

e) Právo na opravu

Podle čl. 16 GDPR máte právo požadovat od provozovatele bezodkladně opravu nesprávných osobních údajů, které se Vás týkají. Kromě toho máte vzhledem k účelům zpracování právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů – a to i prostřednictvím doplňujícího prohlášení.

f) Právo na vymazání

Podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat od provozovatele vymazání osobních údajů, které se Vás týkají. Pokud se potom tyto údaje nemusí vymazat, můžete případně požadovat omezení dalšího zpracování. Dodatečně platí pro právo na výmaz omezení dle § 35 GDPR. Právo na vymazání zahrnuje tzv. právo být zapomenut.

g) Právo na omezení

Podle čl. 18 GDPR máte právo požadovat od provozovatele omezení zpracování Vašich osobních údajů. Poté již osobní údaje nelze – kromě jejich ukládání – zásadně zpracovávat.

h) Právo na přenositelnost osobních údajů

Podle čl. 20 GDPR máte právo na přenos osobních údajů, které se Vás týkají a které jste poskytli provozovateli. Právo na vymazání tím zůstává nedotčeno.

i) Oznamovací povinnost

Podle čl. 19 GDPR provozovatel oznamuje všem příjemcům, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, jakoukoli opravu nebo vymazání těchto osobních údajů nebo omezení zpracování, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo je to spojené s nepřiměřeným úsilím. Provozovatel Vás o těchto příjemcích informuje, pokud o to požádáte.


5. Závěrečné poznámky

Provozovatel přijme vhodná technická a organizační opatření s přihlédnutím k povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování a různým možnostem vzniku a závažnosti rizik pro Vaše práva a svobody, aby bylo zajištěno, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonnými předpisy. Pouze ty osoby (zaměstnanci), které podléhají provozovateli a které to potřebují pro plnění svých úkolů, přitom dostanou přístup k osobním údajům, a to pouze v nutném rozsahu. Zaměstnanci provozovatele jsou předem zaškoleni na zpracování osobních údajů a zavázáni k mlčenlivosti. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů se pravidelně kontroluje a opatření se v případě potřeby aktualizují.